Sådan er statistikken for spirituskørsel i året 2020

# Sponsoreret

 Hvis man kører med alkohol i blodet, så går det ind under kategorien spirituskørsel eller som nogle andre vil kalde det “promillekørsel”. I Danmark findes der naturligvis en række af love og regler, som man skal overholde, og det gælder også i forbindelse med kørsel, og hvordan man skal opføre sig i trafikken. Der er derfor også lavet regler i forhold til, hvor meget alkohol det er tilladt at have drukket, inden man skal ud at køre i bil.

Spirituskørsel er ulovligt, og det kan være enormt farligt for både sig selv og andre mennesker i trafikken, hvis man kører med for meget alkohol i blodet. Heldigvis er det en statistik, som har været faldende de seneste år, og som i 2020 var på sit laveste i antallet af alvorligt tilskadekomne, dræbte og trafikulykker i forbindelse med spirituskørsel.

Hvad siger loven?

Når man begiver sig ud i trafikken, så er der i Danmark sat en grænse for, hvor høj ens promille maksimalt må være på, for at det er lovligt at sætte sig ind bag rattet. Det betyder også, at det faktisk er tilladt at køre med alkohol i blodet i Danmark, så længe at promillen ikke er højere end hvad der er lovligt.

Når man taler omkring dét at køre med alkohol i blodet, så er det meget let at finde ud af, om man kører lovligt eller ej. Hvis man bliver stoppet af politiet, så kan de nemlig med et alkometer nemt og hurtigt finde ud af, om man har for meget alkohol i blodet til at køre bil.

Hvis man som chauffør bliver taget i at have for meget alkohol i blodet, så får man som minimum en bøde, samt en betinget frakendelse af sit kørekort. Dog kan man sagtens gå i flere detaljer med, hvornår kørsel er i kategorien spirituskørsel, og hvornår det går ind for lovlig kørsel.

Det er tilladt at køre med en alkoholpromille på op til 0,5

I Danmark er loven sådan, at det faktisk er tilladt at køre, selvom man har drukket, så længe at chaufførens alkoholpromille ikke kommer over 0,5. Den angivne promille gælder for alle personer, uanset køretøjet. Det vil sige, at loven gælder for både bilister og motorcyklister.

Når man kører i bil eller på motorcykel med en promille på 0,6 eller derover, så kan politiet altså sigte chaufføren for spirituskørsel. Samme regler gælder dog ikke på samme måde, hvis man kører på cykel eller andet i den dur, som for eksempel et el-løbehjul.

Hvis man kører på cykel eller løbehjul og alkoholpromillen er på over 0,5, så kan politiet derfor ikke sigte en for spirituskørsel. Dog kan man risikere at få en bøde på 1500 kroner, hvis politiet vurderer at ens kørsel er uforsvarlig netop på grund af alkohol.

Straffen kan afhænge af flere ting

Er det første gang man bliver stoppet i forbindelse med spirituskørsel, hvor alkoholpromillen ligger mellem 0,6-1,2, så vil man få en bøde, der svarer til ens månedsløn netto ganget med promillen, samt en betinget frakendelse af kørekortet.

Er det sket flere gange, at man er blevet stoppet med for meget alkohol i blodet, så kan straffen dog se ud på flere forskellige måder. Er det for eksempel sket fire gange før eller mere, så vil man få en bøde, en ubetinget frakendelse af sit kørekort, samt fængsel i minimum 30 dage.

Det kan også ske, at der bliver kørt spirituskørsel, hvor alkoholpromillen er på over 1,2. Hvis det sker, så bliver kørekortet frakendt ubetinget i tre år, man får en bøde og 20 dages betinget fængsel. Straffen for spirituskørsel kan altså variere, og i værste tilfælde mister man helt tilladelsen til at køre bil igen.

Færre spritulykker

Tager man et kig på antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikulykker, hvor der har været alkohol involveret, så er det et tal, som har været faldende over de sidste 10 år. Dog har den positive udvikling været stagneret fra år 2015 til 2020.

Ifølge statistikken, så er der flere mænd end kvinder, som siger at de har kørt bil, til trods for at de har været i tvivl om, hvorvidt de havde drukket mere end tilladt. Derfor giver det også mening, at størstedelen af alkoholpåvirkede førere af motoriserede køretøjer er mænd.

Det er vigtigt at man får stoppet spirituskørsel, og man kan forebygge det ved for eksempel at servere alkoholfri drikkevarer til de personer, som skal køre, samt gribe ind, hvis en fører har indtaget for meget alkohol.