Privatleasing har været i rivende udvikling de seneste fem år!

Privatleasing har aldrig været mere populært, og antallet af biler der er registreret med privatleasing, er i de seneste fem år steget med 396% ifølge tal fra Danmarks Statistik. Selvom der aldrig har været flere privatleasede biler på de danske veje, så er der stadig en del folk der er usikre, på hvad på privatleasing egentligt er for noget. I denne artikel vil vi gennemgå kort, hvad privatleasing er generelt, samt hvilke leasingkontrakten der findes inden for privatleasing. Kilde: Danmarks Statistik  

Hvad er privatleasing?

Privatleasing er et alternativ til køb af bil på traditionel-vis, og kan kortest forklares som en slags langtidsleje af en bil igennem et leasingselskab. Ved privatleasing betaler du en månedlige leasingydelse, samt en evt. ekstraordinær ydelse (engangsydelse), for at få leasingbilen til rådighed. I hele leasingperioden har leasingselskabet ejendomsretten over bilen, og du som leasingtager får brugsretten - Helt lav praksis betyder det, at du må bruge bilen til det du ønsker, men at leasingselskabet ejer bilen i hele leasingperioden. Der findes helt grundlæggende to forskellige leasingkontrakter til privatleasing, hvilke er operationel leasing og finansiel leasing. Disse to leasingkontrakten vil i gennemgå nærmere i nedenstående afsnit.   Læs også:  Komplet guide om privatleasing  

To forskellige leasingkontrakter - Operationel leasing eller finansiel leasing

Der findes grundlæggende to forskellige typer leasingkontrakt, hvilke er henholdsvis en operationel leasingkontrakt og finansiel leasingkontrakt. Det kan være svært for den almindelige danskere, at gennemskue, hvilke type leasingkontrakt en given leasingbil er udarbejdet ud fra. Men der er en række kendetegn ved de to forskellige leasingkontrakter, der kan være med til at fastslå om det er en operationel leasingkontrakt eller finansiel leasingkontrakt.  

Operationel leasingkontrakt

En operationel leasing er den leasingform, der kendes fra bilforhandler, som foretager privatleasing af helt nye biler. Denne leasingkontrakt giver total budgetsikkerhed, og leasingtager slipper for alle bekymringer der er med at eje en bil selv. Alle uforudsete udgifter til reparationer, service, dækskifte osv. er alle udgifter leasingselskabet/bilforhandleren står for i hele leasingperioden.  Med en operationel leasingkontrakt ved leasingtager nøjagtig, hvad det koster i kroner og øre, at havde en bil til rådighed hver eneste måned. Når leasingperioden er slut skal leasingtager blot aflevere bilen tilbage til leasingselskabet, og leasingtager slipper dermed også for, at skulle sælge leasingbilen når leasingperioden er slut.  

Finansiel leasingkontrakt

En finansiel leasing er den leasingform, der kendes fra leasingselskaberne på brugte biler med en markedspris på over 250.000 kr. Med en finansiel leasingkontrakt står leasingtager selv for alle udgifter til reparationer, service, dækskifte, bilsyn, osv. Når leasingperioden er slut, skal leasingtager selv stå for salg af leasingbilen til en tredje part. For at de månedlige leasingydelser og en evt. ekstraordinær leasingydelse (engangsbetaling) skal hænge sammen, så skal leasingbilen sælges til den restværdi, der er angivet i leasingkontrakten.